درباره ما

cryptomining farm

شرکت تجارتی زعفران امیرکیان

شرکت تجارتی زعفران امیرکیان همانند بسیاری از تولید کننده های بزرگ دنیا اهدافی چون رضایت مشتری و کیفیت بالا را در دستور کار خود قرار داده است و با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای اجرای اهداف توسعه ای کشورعزیزمان افغانستان، ایجاد اشتغال و صدور تولیدات به سایر کشورها را نیز در برنامه خود قرار داده است.
تولید و عرضه زعفران افغانستان از مهمترین اهداف زعفران امیرکیان میباشد. از این رو با رعایت اصول فنی و بهداشتی قبل و بعد از برداشت، بکارگیری نیروی متخصص و مجرّب، دیپارتمان تحقیق و توسعه، بهترین امکانات علمی و آزمایشگاهی، محصولاتی تولید می کند که مطابق با ویژگی های مندرج در آخرین استاندارد های جهانی است.